برای استعلام، شماره موبایل خود و کد پرسنلی کارمند مورد نظر را وارد کنید:
پرداخت یار, درگاه پرداخت, پرداخت موبایلی, پرداخت اینترنتی, درگاه واسط, درگاه پرداخت اینترنتی