کارت به کارت یا پرداخت موبایلی با کیف پی؟

تفاوت کارت به کارت با پرداخت موبایلی کیف پی

کارت به کارت

-کارت ب کارت آنی و غیر قابل بازگشت

-نیاز به شماره کارت ۱۶ رقمی

-سقف محدود ۳ میلیون تومان روزانه

-پرداخت کارمزد برای هر تراکنش

-از یک کارت به یک کارت

پرداخت موبایلی با کیف پی

-سقف هر پرداخت ۵۰ میلیون تومان

-امکان پرداخت از وب و اپلیکیشن

-بدون نیاز به شماره کارت گیرنده

-بدون کارمزد

-از چند کارت به یک حساب

پرداخت یار, درگاه پرداخت, پرداخت موبایلی, پرداخت اینترنتی, درگاه واسط, درگاه پرداخت اینترنتی