آیا خرید سخت افزارهای اکو سیستم پرداخت و باشگاه مشتریان کیف پی اجباری است؟

خیر - خرید هیچیک از سخت افزارها شامل روتر مدیریت وای فای ، پایه های فراخوان رومیزی ، چکین برد ، ابزار پرداخت QR+NFC اجباری نیست.ولی توجه داشته باشید که سرویس دریافتی بدون استفاده کامل از ابزارهای مکمل اکوسیستم پرداخت کیف پی باالطبع کارائی محدودتری خواهد داشت.

پرداخت یار, درگاه پرداخت, پرداخت موبایلی, پرداخت اینترنتی, درگاه واسط, درگاه پرداخت اینترنتی