مشتریان حقوقی برای عضویت در سیستم پرداخت کیف پی چه مدارکی باید ارائه نمایند؟

-        تصویر برابر با اصل شده آگهی تاسیس

-        آخرین روزنامه رسمی شرکت

-      تکمیل  مهر و امضای قرارداد پذیرندگی

-      تکمیل مهر امضا تعهد نامه پذیرندگان

-        تصویر برابر با اصلی شده کارت ملی و یا شناسنامه (اشخاصی که حق امضاء دارند)

-        گواهی تایید شماره شبا از بانک

-        اخذ نماد اعتماد (مراجعه به سایت www.enamad.ir)

 

پرداخت یار, درگاه پرداخت, پرداخت موبایلی, پرداخت اینترنتی, درگاه واسط, درگاه پرداخت اینترنتی